Adresas: 
A. Juozapavičiaus g. 44, Alytus
Tel.: 315-76521

El. paštas: 
ldnykstukas@takas.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.ldnykstukas.puslapiai.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Alytaus apskr. Alytaus m. sav.
Ugdymo programos

Lopšelis-darželis „Nykštukas“ – tai įstaiga ugdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus nuo 1 iki 7 metų ir vykdanti neformalųjį vaikų švietimą pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas programas:

  • Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, 2002 m.
  • Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ ikimokyklinio ugdymo programa, pritarta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-06-28 sprendimu Nr. T-134 ir patvirtinta Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus 2007-06-29 įsakymu Nr. V-45.
  • Trejose grupėse taikoma „Geros pradžios“ ugdymo metodika,1999 m.
  • Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa, 1997 m.
  • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, 2006 m.

 

Lopšelis-darželis „Nykštukas“ ugdymo procesą organizuoja  vadovaudamasis LR švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Vaiko gerovės politikos koncepcija. Mūsų įstaiga remiasi nuostata - garantuoti vaikui teisę būti aktyviu dalyviu visame ugdymo procese. Pedagogai suteikia vaikams laisvę: reikšti savo nuomonę, siūlyti savo sumanymus, tenkinti individualius poreikius ir kartu priimti sprendimus, kurie turi įtakos vaiko ugdymo(si) aplinkai, dienos ritmui, jo sveikatai ir vystymosi raidai.

Antroji labai svarbi nuostata, kad nė vienas vaikas neturi patirti neteisėto kišimosi į jo asmeninį žaidimą ir  gyvenimą. Konfidencialumas - svarbiausia bendraujant su vaiku ir jo artimaisiais. Pedagogų ir aptarnaujančio personalo kompetentingumas padės apsaugoti vaiko asmenybę, nepažeisti jo teisių ir įgyvendinti svarbias nuostatas. 

 

Gera pradžia“ – tai unikali metodika taikoma 1-6 metų vaikams ir jų šeimoms. Darniai siejasi tyrimais, pagrįstas vaikų ugdymas bei tvirtas pasiryžimas dirbti su šeimomis ir bendruomene, kad būtų individualizuotas kiekvieno vaiko išmokimo būdas, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko reikmes ir gerbiant kultūros tradicijų įvairovę. Į vaiką ir šeimą orientuotoje grupėje lengviau individualizuoti išmokimą. Individualizuojant išmokimo būdas atitinka kiekvieno vaiko išsivystymo lygį, gerai ir menkiau išsivysčiusius gebėjimus. Taikant „Geros pradžios“ metodiką ugdymas individualizuotas ir ugdomoji aplinka yra dinamiška ir nuolat kintanti, pilna priemonių ir veiklos, atitinkančios individualius vaiko poreikius bei vystymosi stadijas.